Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Tune prestegjeld

Protokollnummer: 20
Kommunenr: 0130
Listetype: Spesiallister Tune sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 133