Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Mandal prestegjeld, Mandal ladested

Protokollnummer: 238-239
Kommunenr: 1002
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 412