Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Nes prestegjeld

Protokollnummer: 57-58
Kommunenr: 0236
Listetype: Spesiallister Nes sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 105