Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Trondheim kjøpstad

Protokollnummer: 376-381
Kommunenr: 1601
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 643