Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Stadsbygd prestegjeld

Protokollnummer: 370
Kommunenr: 1625
Listetype: Spesiallister Rissa sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 203