Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vanse prestegjeld, Vanse og Farsund sokn

Protokollnummer: 228
Kommunenr: 1041
Listetype: Spesiallister Vanse sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 78