Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Bergen kjøpstad

Protokollnummer: 301-311
Kommunenr: 1301
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 650