Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Austre Moland prestegjeld

Protokollnummer: 201
Kommunenr: 0918
Listetype: Spesiallister Austre Moland sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 289