Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Lesja prestegjeld

Protokollnummer: 93
Kommunenr: 0512
Listetype: Spesiallister Lesja sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 109