Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Biri prestegjeld

Protokollnummer: 104
Kommunenr: 0525
Listetype: Spesiallister Biri sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 31