Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Stokke prestegjeld

Protokollnummer: 152
Kommunenr: 0720
Listetype: Spesiallister Skjee og Arnadal sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 165