Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Dypvåg prestegjeld

Protokollnummer: 198
Kommunenr: 0915
Listetype: Spesiallister Dypvåg sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 41