Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Sollia prestegjeld

Protokollnummer: 99
Kommunenr: 0580
Listetype: Spesiallister Sollia sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 23