Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Kongsberg prestegjeld, Kongsberg kjøpstad

Protokollnummer: 137-139
Kommunenr: 0604
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 384