Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vefsn prestegjeld

Protokollnummer: 404
Kommunenr: 1824
Listetype: Spesiallister Vefsn sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 42