Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Trysil prestegjeld

Protokollnummer: 85
Kommunenr: 0428
Listetype: Spesiallister Trysil sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 55