Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vadsø prestegjeld, Vadsø kjøpstad

Protokollnummer: 438
Kommunenr: 2003
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 276