Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Torvastad prestegjeld, Haugesund ladested

Protokollnummer: 275
Kommunenr: 1106
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 230