Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Tjøtta prestegjeld

Protokollnummer: 402
Kommunenr: 1817
Listetype: Spesiallister Tjøtta sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 25