Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Nord-Audnedal prestegjeld

Protokollnummer: 225
Kommunenr: 1028
Listetype: Spesiallister Konsmo sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 63