Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Skånevik prestegjeld

Protokollnummer: 279
Kommunenr: 1212
Listetype: Spesiallister Skånevik sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 15