Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vardø prestegjeld, Vardø kjøpstad

Protokollnummer: 437
Kommunenr: 2002
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 31