Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Aurskog prestegjeld

Protokollnummer: 53
Kommunenr: 0224
Listetype: Spesiallister Aurskog sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 99