Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Vardø prestegjeld, Vardø sokn

Protokollnummer: 432
Kommunenr: 2028
Listetype: Spesiallister Vardø landsokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 9