Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Buksnes prestegjeld

Protokollnummer: 417
Kommunenr: 1860
Listetype: Spesiallister Buksnes sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 58