Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Hjartdal prestegjeld

Protokollnummer: 180
Kommunenr: 0827
Listetype: Spesiallister Hjartdal sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 58