Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Fitjar prestegjeld

Protokollnummer: 283
Kommunenr: 1222
Listetype: Hovedliste
Sidekategori: fb
Kildeside: 6