Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Larvik prestegjeld

Protokollnummer: 165-166
Kommunenr: 0707
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 406