Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Grong prestegjeld

Protokollnummer: 395
Kommunenr: 1742
Listetype: Spesiallister Trones sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 127