Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Stavanger kjøpstad

Protokollnummer: 268-273
Kommunenr: 1103
Listetype: Spesiallister
Sidekategori: fb
Kildeside: 1309