Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Sand prestegjeld

Protokollnummer: 255
Kommunenr: 1136
Listetype: Spesiallister Sauda sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 128