Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Folketelling 1891 - Østre Toten - personsedler - side 8821

Tellingskrets 13
Kommunenr: 0528
Sted: Østre Toten herred
Side: 8821