Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Folketelling 1891 - Nordfold-Kjerringøy - personsedler - side 1508

Tellingskrets 6
Kommunenr: 1846
Sted: Nordfold-Kjerringøy herred
Side: 1508