Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Oblique aerial photograph taken by Leo Swan of Castleboy, County Meath.

Εκτεταμένες πληροφορίες