Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Ritratto del pascià Rescild

27 stampe, protagonisti della guerra d'indipendenza greca 1821-1832

    Ritratto maschile