Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Saint Neophytos

Άγιος Νεόφυτος με επιζωγραφίσεις του 19ου αιώνα που έχουν τώρα πια αφαιρεθεί.