Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

ΣΑΜΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ

Original language summary:
H σειρά «Η ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ» αφιερώνει κάθε επεισόδιό της σε μια περιοχή της Ελλάδας, παρουσιάζοντάς την μέσα από τα μάτια ενός δημιουργού που εμπνεύστηκε από αυτή ή αφιέρωσε το έργο του σε αυτή. Το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη Σάμο του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ.