Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Bereiding van gele koorts vaccin in het Instituut voor Tropische Hygiëne

Weeknummer 51-09

Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.