Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

An Ebola vaccine

The first clinical trials of an Ebola vaccine are starting at Oxford's Jenner Institute. Professor Adrian Hill says he hopes to have a reliable vaccine for the deadly virus by the end of the year.