Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Der Tod und der Geizhals

Quast, Pieter Jansz, Der Tod und der Geizhals

Εκτεταμένες πληροφορίες