Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

La bohème <Vecchia zimarra>

"La Bohème" : 4. Bild, II. Teil: In der Mansarde (Mimis Rückkehr, Collins Mantel-Lied) / (Puccini), La bohème <Vecchia zimarra>

Εκτεταμένες πληροφορίες