Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

SI AS 263/265 Sistematizacija delovnih mest uprave podjetja/ uvedba novega finančnega sistema/ prvenstvo in pospešitev obnovitvenih del za avtobuse SAP v delavnicah avtoobnov in karoserij