Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

SI AS 263/256 Podjetja Glavne direkcije za avtodelavnice LRS: letno poročilo za leto 1949: Stroški surovin in pomožnega materiala