Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

SI AS 247/85 Glavna direkcija lesne industrije: problematika izvoza lesnih izdelkov v 1950, poročila iz službenih potovanj

Εκτεταμένες πληροφορίες