Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

SI AS 1851/1267 Informacijski odsek operativnega oddelka GŠ - vojaška študija: J. Fodor, Kratki uput za britanski bacač mina 81 m/m