Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

A Tóra

Mózes III. könyve

A Tóra Dr. Bernstein Béla rabbi, őstörténetíró fordításában.