Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Juhász Géza és felesége esküvői képe

Wedding photo of Hungarian poet, university teacher, literary historian Mr. Géza Juhász (Debrecen, 20 December 1894 - Debrecen, 13 July 1968) and wife.

Εκτεταμένες πληροφορίες