Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Le due sorelle di Corinto : dramma fantastico in tre parti

A p. 5 indicazione di personaggi e interpreti

Εκτεταμένες πληροφορίες