Βλέπετε αυτό το στοιχείο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το στοιχείο στην αυθεντική Europeana.

Neznámá žena sedící v křesle

Obraz byl zakoupen roku 1975 z obchodu Starožitnosti na Václavském náměstí.