Βλέπετε αυτό το αντικείμενο στο νέο ιστότοπο της Europeana. Δείτε αυτό το αντικείμενο στον αρχικό ιστότοπο της Europeana.

Sta arrivando l'influenza. accino E' già arrivato il vaccino. Vaccino antifluenzale consultate il vostro medico